San Antonio celebrates Ash Wednesday

San Antonio celebrates Ash Wednesday
Published: 6:41 AM CST March 1, 2017